Regiongruppen (V)

Välkommen till hemsidan för Vänsterpartiet Kronobergs Regiongrupp

 

Vi kämpar ständigt för en jämlik vård i Region Kronoberg – din plånbok ska aldrig bli avgörande vid ohälsa eller olycksfall. Dina skattepengar ska heller aldrig försvinna till skatteparadis utomlands. Skattepengar ska istället gå till det som skatt är avsett att finansiera: en vård att lita på, välfungerande kollektivtrafik, sprudlande kulturliv, utveckling, en vardaglig trygghet och till syvende och sist ett välfungerande och inkluderande samhälle.

Region Kronoberg ska dessutom ha personal som uppskattas, som orkar med sina jobb och som har möjlighet till utveckling och vidareutbildning på arbetstid. Vi behöver inte bara anställa fler – vi måste kämpa för att få befintlig personal att trivas och vilja stanna i regionen. Vänsterpartiet vill därför främja möjligheten till arbetsplatsdemokrati och lönelyft. Vi vill även införa sex timmars arbetsdag på försök vid utvalda arbetsplatser i regionen. Vi tror att reducerad arbetstid får personal att orka mer och ger dem dessutom möjlighet att ladda om och må bra på sin fritid. Vi tror att reducerad arbetstid på fler håll i samhället ligger helt i linje med framtiden.

 

Vänsterpartiet Kronobergs Regiongrupp vill även öka anslagen till den forskning som bedrivs i regionen. Framtida utmaningar klarar offentlig sektor, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans – aldrig ensamma!

I dagens Sverige är vården och kollektivtrafiken ständigt föremål för privatiseringshot och nedmontering. Den offentliga sektorn ska förstärkas och fortskrida – den ska inte avvecklas för att ersättas med kortsiktiga och vinstdrivande aktörer.

Stöd Vänsterpartiet i arbetet för ett Kronoberg för alla – inte bara för de rikaste

 

Motioner från Vänsterpartiet i regionen

MotionNewPublicMangement

 

 

 

 

Aktuellt

Engagera dig

Välkommen till Vänsterpartiet Kronobergs Regiongrupp !

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?